Държавни детски градини
Откъде научихте за нашия сайт?

Аутизъм - стремеж към самота

Прегледи: 3663 | Създадена: 18/01/2012
Аутизъм - стремеж към самота

 

Аутизъм - стремеж към самота

Аутизъм означава усамотяване, самоизолиране. Аутизмът е психично заболяване, което засяга развитието на мозъка, а от там и поведението на човек. Аутистите изглеждат като хора, които живеят в свой свят. Какво трябва да знаем за аутизма?

Аутизмът е заболяване, което се установява още в детска възраст. Децата аутисти обичат самотата, търсят я и са си емоционално самодостатъчни. Те се изолират от околния свят и не се интересуват от него.  

Според международните здравни критерии (DSM-IV и ICD-10), за да бъде дадена тази диагноза, детето трябва да има специфичен модел на поведение, който го определя като аутист.

Каква е причината за аутизма?

Причината за заболяване от аутизъм е неизвестна. Единствената логична причина за повечето учени е генетична, тъй като се приема, че децата аутисти се раждат такива. Просто диагностицирането през първите 1-2 години е почти невъзможно. Лошата родителска грижа или враждебната социална среда не може да причинят аутизъм. Има подозрения, че имунната недостатъчност и комбинирането на различни вредни фактори (нездравословно хранене, замърсяване на околната среда) може да доведат до аутизъм. Въпреки това обаче няма доказателство коя със сигурност е причината за развитие на заболяването.

 

СИМПТОМИ

Симптомите на аутизма се появяват през първите 3 години на детството и могат да продължат през целия живот, ако не се вземат навреме мерки за неговото лечение. Стандартната медицина не е открила ефиксано лечение за това състояние на децата и го обявява за нелечимо. Много от лекарите правят грешка и третират аутизма като психическо заболяване. Аутизма варира в голям мащаб като хроничен проблем, като по-често срещаните случаи се характеризират с регулярно агресивно поведение. Това може да продължи дълго време и може да бъде трудно за коригиране. По леките форми на аутизъм се проявяват като объркване в персонификацията и проблеми с начина на възприемане на информация и запаметяване на думи и фрази. Предполага се, че аутизмът афектира от 2 до 10 деца от 10 000, зависейки от критерия на използваната диагностика.

Най-често срещаният проблем сред децата аутисти е намалената социална активност. Те имат проблем да интерпретират гласови тонове и изразяване на чувства. Много от децата аутисти извършват повтарящи се движения. Като пример може да се посочи сплитането на плитки с косата, или поведение опасно за тях - често си удрят главата в стената, хапят себе си и околните. Някои от тях престават да говорят напълно, а други произнасят отделни фрази или думи, като много често ги повтарят без да се опитват да ги свържат в изречение.

Преди появата на аутизма като състояние при децата, те говорят и се държат нормално, и в един момент родителите не могат да си обяснят как детето им изведнъж спира да говори и да реагира на нещата, които го заобикалят. Отчаяни, те търсят помощ при лекар, където много често отговора е, че детето е нямо и глухо, без видима причина за достигане на това състояние.

Защо децата онемяват и оглушават и наистина ли е така? Как да диагностицираме аутизма? И защо стандартната медицина не може да намери разрешение на проблема? Някои от лекарите класифицират аутизма като объркване в развитието на детето. Други използват термини като „perturbado emocionalmente" (емоционално разстройство) за поставяне на диагноза. Аутизма трудно се диагностицира при деца, които са по-леко засегнати.

Развих критерии за диагностицирането на аутизма по някои от вече използваните методи на асоциация Ninds USA, които включват метода "Адаптирана диагностика и ръчна статистика на мозъчните обърквания тип IV и в международната класификация на желания - 10"

Симптоми, свързани с физическото здраве на детето:

 • Поява на пъпки, екземи и други дерматологични проблеми по кожата
 • Колики, лениви черва

• Промяна на формата на стъпалата или инфектиране ноктите на пръстите на краката с гъбички

 • Лечение с антибиотици 4 или повече пъти за 1 година

• Лечение 8 или повече пъти с антибиотици от четвърта генерация като Ceclor, Bactrim, Keflex, Amoxicillin и др.

 • Проблеми със средното ухо (Otitis Media).
 • Хиперактивност
 • Храносмилателни проблеми: чести разстройства, газове, колики
 • Лесно преуморяване, потиснатост
 • Чести болки в главата, стомаха или в мускулите
 • Проблеми със съня
 • Дразнимост от цигарения дим

• Пристрастеност към консумация на пасти за зъби, сапуни, угарки от цигари, стъкла, които са силно токсична. Този фактор е предизвикан от прекаленото насищане на токсини в организма, които са причина за изпитването на нужда от такива.
• Прекалена зависимост към консумация на кетчуп и всичко, което е направено по синтетичен път, млечни продукти, консерви, чипс, шоколадени изделия, захар.
Симптоми, свързани със психическото състояние на детето:

 • Проблеми с обучението.
 • Къси периоди на внимание.
 • Депресия и неприемливост на ласки.
 • Ограничена способност за създаване на контакти с други хора.
 • Ограничена способност за започване или поддържане на разговор.
 • Повтаряне на едни и същи думи.
 • Загриженост към предмети.
 • Често детето не проявява интерес при поставяне на задачи и занимателни игри

• Проявява разсеяност и повтаря едни и същи грешки при поставени задачи от липса на внимание

 • Не следва инструкциите и не завършва поставените му задачи
 • Много лесно губи предмети.

• Детето бързо забравя задачите си за деня.

 

 

По какъв начин се установява, че едно дете е аутист? 

Децата с аутизъм демонстрират абнормности в три области: социализация, вербална и невербална комуникация и ограничен диапазон от дейности и интереси. Симптомите могат да са:

 • Поведение:

- странно взаимоотношение към хората;
- използване ръката на възрастния като инструмент за постигане/достигане на нещо;
- липса на демонстриране на нужда от привързаност и комфорт. Децата с аутизъм могат да се привържат, но по техен си начин, понякога без радост и реципрочност;
- нежелание за игра с други деца;
- липса на „социална усмивка";
- ограничен или нетраен очен контакт;
- детето с аутизъм изглежда така, сякаш не му е неприятно да остава само;
- погълнатост в занимания с части от обекти - въртящи се колела, например;
- развитие на ригидни рутинности и трудности при приемането на промените в околната среда или в ежедневния режим;
- необичайни движения като пляскане с ръце, въртене в кръг;
• Комуникация: способността на малките деца с аутизъм да разбират и да използват речта и жестовете за комуникация обикновено е ограничена. Пораствайки, някои от децата могат да:
- имат затруднения в декодирането на акустичните сигнали на речта и да имат „глухота за думи". Те разбират много малко от езика и остават невербални. (по-тежко засегнатите)
- имат по-добро ниво на разбиране, отколкото на експресивност. Речта им обикновено е неправилна граматически, лошо артикулирана и бедна;
- изостават в усвояването на речта, но прогресират достатъчно добре, за да развият ясни, пълни, добре оформени изречения. Въпреки това, речта може да остане на репетативно ниво, да не е с комуникативна цел и да има наличие на ехолалия - да повтарят това, което другият човек им каже;
- говорят непрекъснато на себе си и повтарят фрази, чути от телевизията;
- имат трудности при водененто на разговор (тези, които са усвоили реч), имат бедна вокална експресия или необичаен ритъм, когато говорят. Интонацията е различна.
Проблемите с невербалната комуникация могат да са:
- затруднено установяване на очен контакт с друг човек;
- слабо използване на жестове и лицева експресия;

 • Игра: децата с аутизъм не знаят как да играят. Те могат да:

- играят с играчки по повтарящ се/репетативен маниер;
- подреждат играчките, без да разбират за какво са;
- имат трудности в игрите със спазване на ред (последователност дете след дете)

 • Внимание и дейност:

- някои деца с аутизъм имат толкова необичйно продължителен обхват на вниманието, че сами се „преконцентрират" и имат трудности в преминаването от една дейност на друга;
- могат да избухнат в гневни изблици, ако се прекъсне дейността, която извършват;
- могат да имат трудности с концентрацията;
- могат да не се нуждаят от много сън и да са будни през по-голямата част от нощта

 • Когнитивност: като цяло децата с аутизъм имат:

- по-добри невербални, отколкото вербални умения (с изключение на тези със синдром на Аспергер, където обратното е предимно валидно)
- беден инсайт като например невъзможност да се прецени какво другите хора мислят;
- Трудности при интерпретациите на лицеви експресии;
- Ограничена креативност

 • Сензомоторни симптоми:

- слаби стави, беден мускулен тонус, тромавост, апраксия;
- ходене на пръсти, махане нагоре надолу с ръце, огъване на пръсти, хапане на ръце, тичане в кръг, въртене около себе си в кръг, дърпане, късане на хартия, включване и изключване на лампи;
- търсене или ангажираност със специфияен тип материи, миризми, светещи обекти;
- някои деца с аутизъм не съзнават сензорната информация и имат много висока толерантност към болка;
- други са свръх сензитивни и не има харесва дори да бъдат докосвани, избягват определени материи, храни, запушват си ушите или изпадат в паника, когато чуят специфични звуци като самолет, мотор и др.
• Несъответствия в последователността и степента на развитие: много от децата с аутизъм имат разпокъсани умения.
- научаване на умения без последователност. Например, детето може да се научи да яете преди да е научило буквите от азбуката;
- може да е способно да нарисува много детайлна картина, но да е неспособно да нарисува основните форми;
- да е много добро във визуално-пространствените задачи и да не се справя добре със слухови задачи;
- да използва слоьна рея, когато повтаря нещо, което е чуло, но да се затруднява, когато трябва да изрази какво иска.
• Гастроинтестинални проблеми

 

 

1. Симптоми на аутизма

Всеки аутист е различен, при тях няма еднакви клинични прояви.

 • Част от децата не говорят изобщо, други казват отделни думи, повтарят заучени реплики, рецитират стихове, пеят песни. Но нито едно от тях не осъществява вербален контакт.
 • Една част са хиперактивни и деструктивни - те нараняват другите и себе си - други са много спокойни, не правят нищо.
 • Почти всички са с капризен апетит, някои не растат и не наддават на тегло, имат хронично разтройство или запек.
 • За всички е характерна липсата на зрителен контакт - децата не поглеждат този, който им говори. Поради тази причина родителите и лекарите в незнанието си, смятат, че децата имат проблем с очите или ушите..
 • Основната разлика между хиперактивни и аутистични деца е, че при хиперактивните деца родителите имат контакт с детето си - то разбира всичко, служи си с пасивна реч преди да се появи активната реч.

 

 

Кои са типичните характеристики на децата аутисти?

 • Проблем с говоренето или тотална липса на говор.
 • Невъзможност за провеждане на комуникация с връстници или по-възрастни.
 • Не се правят опити да се замести липсата на реч с мимики и жестове.
 • Незаинтересованост към случващото се.
 • Липса на зрителен контакт с околните.
 • Нежелание да създават социални връзки с връстници, не се привързват, не търсят приятели.
 • Липса на привързаност и контакт дори със самите родители.
 • Неадекватност и неприспособимост към различни социални среди.
 • Повторяемост на действия, игри, реплики, без очевидна логика.
 • Агресивност и избухване, склонност към самонараняване.

 

Поставянето на диагнозата не е лесно, тъй като при някои деца симптомите са неясни и често родителите не подозират до третата година на детето си. Физическото състояние на децата аутисти също може да има своите особености. По-нисък ръст през първите години, различно реагиране при някои заболявания или съпътстващи аутизма заболявания. Странното е, че подобряването на симптомите на аутизъм понякога е признак за развитие на заболяване, което не дава типичните симптоми. Възможно е дори да се наблюдават извънредна интелигентност или умения, нетипични за възрастта на детето.

Аутистите изглеждат като хора, които живеят в свой собствен свят, изолирани и незаинтересовани от това, което се случва около тях. Има различна степен на сериозността на заболяването, като това се определя със специален IQ тест. Статистиката сочи, че около 40% от аутистите имат сериозни изоставания, при останалите състоянието не е толкова тежко и те се интегрират в обществото с различен успех.

Не е рядкост погрешното поставяне на диагноза. Някои лекари може да объркат симптомите с друго заболяване, като шизофрения или глухота.

 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ

Какво е лечението на аутизма?

Няма регламентирано лечение на аутизъм, нито задължителна терапия. Всичко зависи от индивидуалното състояние на аутиста и от желанията на близките му.

Изготвя се лечебен план, който първо включва обучение на родителите и тяхната психическа подготовка какво да очакват от детето си и как да подхождат към него. Детето аутист рядко може да дари родителите си с ласки и нежност, то може да се държи безчувствено към тях. Това е мисъл, с която родителите трябва да свикнат. След това се подхожда към поведенчески методи на лечение, съобразени с индивидуалните нужди на детето.

Медикаменти се прилагат в случаите, когато трябва да се овладеят хиперактивността или извънредна избухливост.

Съвременен подход за лечение на аутисти е изчистването на целия организъм от токсини, замърсявания, вредни микроогранизми и подходящ хранителен режим. Цялостното подобряване на физическото здраве води до благоприятно повлияване на симптомите на болестта.

Аутизмът е състояние, което може да се регулира, но не и да се излекува напълно. Създаването на социална среда и семейство е трудно, но в някои случаи постижимо. Обикновено аутистите имат нужда от грижата на близките си цял живот.

 

 

Какъв е методът на лечение и основната теория за заболяването, които практикувате? Ако може малко по-подробно да ни разкажете за теорията, че това е физическо, а не психическо заболяване, както и какво на практика правят специалистите от вашия център - в какво се състои терапията.

Аутизмът е заболяване, при което се смята, че има генетична компонента, но се отключва от някои фактори от средата. Страдат част от системите в организма, има нарушения в имунната система, в гастроинтестиналния тракт, в системата за детоксикация, в някои от метаболитните процеси. Съответно тези системи се лекуват и подпомагат по различни способи. Децата при нас са на специална диета, тъй като хранителния режим за техния организъм е много важен. Специалистите при нас работят както индивидуално, така и групово с децата според дефицитите на всяко отделно дете.

Защо е нужен специален режим на хранене при този метод на лечение?

Поради проблеми в организма децата с аутизъм не могат да разграждат някои вещества. Хранителният режим балансира и регулира някои от тези процеси.  

2. Лечение

За да се подобри състоянието на аутиста, е нужно да се направят диагностични изследвания, които да покажат липсите на съответните вещества.

Затова даването на произволни такива не винаги може да подобри състоянието.

При децата аутисти се забелязва дефицитът на следните вещества и микроелементи:

 • витамини В6, А, Е, D
 • магнезий, цинк и мед
 • ненаситени есенциални мастни киселини

Ролята на витамин В6 и магнезий

В6 участва в преработката на химикалите, приети отвън.

Децата с дефицит на този витамин са светли (руси, червенокоси) с лунички, нервират се от всичко, противопоставят се, дразнят се от светлина, звук и допир, изпадат в паника, буйстват.

Дефицитът на В6 е свързан с дефицит на магнезий, който е отговорен за нивата на глутамат - високото ниво на глутамат предизвиква главоболие, мигрена, свръхвъзбудимост, хиперактивност.

Високото ниво на глутамат върви с ниски нива на серотонин - веществото, което повишава настроението. Ниското ниво на серотонина може да доведе до депресия.

Подтискането на образуването на глутамата чрез внасяне на В6 намалява нервното напрежение и повишава настроението.

Ролята на цинка и медта

При деца, подложени на живачно отравяне (след ваксинация или консумация на царевичен сироп, съдържащ се в кетчуп, безалкохолни напитки, някои видове), намалява нивото на цинка. Това може да доведе до увеличаване на медта. Високото ниво на мед води до поведенчески прояви и нарушена концентрация.

Отношението цинк към мед трябва да бъде 1:1. Техния дисбаланс е установен при много от децата аутисти.

Нивото на цинкът може да е ниско и поради хроничния стрес на тези деца - те не могат да се изразяват. Ниските нива на цинк влияят върху вкусовите рецептори, върху говора и върху имунната система. Дефицитът на цинк може да се прояви и като псориазис, изоставане в растежа, бели петна по ноктите, стрии по тялото.

Трябва да се установят нивата на цинк и да се нормализират.

Наред с живака отвън се приемат и много други тежки метали - олово, алуминии.

Оловото се съдържа в детски играчки, блажна боя и е силно токсичен. То може да доведе до забавяне на нервно-психичното развитие.

Комбинацията олово и живак увеличава токсичността.

Алуминият се съдържа в дездоранти, тубички, ваксини и е метал, който увеличава глутамата.

В резултат на вредностите отвън се увеличават свободните радикали в организма и водят до т.нар. оксидативен стрес. Той намалява способността за запаметяване.

Ролята на ненаситените есенциалните мастни киселини (омега 3, омега 6, омега 9)

Омега 3 се намира в рибеното масло.

Ако по време на бременността и кърменето майката приема Омега 3 мастни киселини, мозъкът на детето ще се развива добре. Но ако тя приема риба, богата на живак (риба тон, акула, меч), има опасност в кръвта на детето да премине живак.

Омега 6 се съдържа в суровите семена и ядки - слънчоглед, тиквени семки.

Омега 9 се съдържа в зехтина и в кокосовото масло.

В клетките и особено в мозъчните се натрупват най-много токсини и тежки метали. Ако детето пие мляко от пластмасова бутилка, вероятността да се натрупат токсини от пластмасата е голяма. Ако млякото се претопля в микровълновата, или се напича от слънцето, токсините от пластмасата преминават в самата вода.

Липсата на тези мастни киселини води до суха кожа, чуплива коса, екземи, повишено образуване на ушна кал, алопеция, невъзможност за съсредоточаване на вниманието.

Ролята на витамин А, Е и D

Витамин А - необходим е за зрението. Той се съдържа в рибеното масло, морковите, червените чушки, синьо-зелените водорасли.

Витамин Е - отговорен за сензорните усещания. Той подобрява 97% говора заедно с ненаситените мастни киселини. Съдържа се в мазнините.

Витамин D - ниското му ниво може да бъде причина за аутистично поведение. Желателно е децата да стоят поне 15 мин на слънце без да бъдат намазани с лосион, за да се образува повече витамин D в кожата им.

В допълнение

Важно е всички родителите да направят ЕЕГ-изследване, за да видят дали детето има субклинични или нетипични гърчове. Ако те се лекуват, е възможно да има подобряване на говора.

Употребата на млечни продукти и продукти, съдържащи глутен влошава симптомите на аутизма, затова се въвежда безказииновата диета и безглутенова диета. Изследванията показват, че 66% от тези деца се повлияват добре с тези диети.

Дезинтоксикационна програма за деца аутисти

Разработва се специална програма за намаляване нивата на токсичните вещества в кръвта. Първо се установява наличието и вида на токсичните вещества, след което се подбира правилното лечение.

 

Ревност и съперничество при децата
Ревността може да бъде и полезна, и вредна Това е силно...
Седем мита за разглезването на децата
Мит 1Ще разглезите бебето, ако се занимавате ...
Как да предпазите бебето си от хранителни алергии
За да намалите риска от поява на алергия у детето ви към...
Детето с физически недостатък
Отнасяйте се към него естественоДетето с физически...
Подхранващи маски за лице
Маска с бадемови трици Маската почиства лицето от...
Как да запазим семейното щастие
"И те заживели щастливо до края на дните си"... Това е...